همکاری با ما

استخدام

کمپرسور بهسان افتخار دارد به عنوان یك شركت معتبر صنعتی، در راستای تحقق اهداف مهم و اصلی شركت و توسعه منابع نیروی انسانی خود ، اقدام به جذب نیروهای کار آزموده از طریق فراخوان اینترنتی نماید.

لذا ضمن عرض خیر مقدم و سپاس از حضور در بخش استخدام سایت گروه فنی بهسان (کمپرسور بهسان ) ، لطفاً مشخصات و سوابق حرفه ای و تحصیلی خود را بطور كامل و مطابق با نیازمندیهای ذكر شده در زیر تكمیل و به آدرس Ebrahimi@behsanair.com و یا به شماره نمابر46853113 021 ارسال نمایید.
در جذب افراد ، اولویت با دارندگان شرایط تسلط به زبان انگلیسی ، تسلط به نرم افزارهای كامپیوتری ، دارندگان سابقه كار مفید و موثر و دارندگان مدارك تحصیلی معتبر خواهد بود.
لازم به ذكر است با توجه به چارت سازمانی شركت ، جذب افراد در سطوح سرپرستی و مدیریتی ، با توجه به شرایط و ویژگیهای زیر صورت می پذیرد.

  • دارا بودن دانش كافی و به روز در زمینه تخصصی مورد نظر
  • توانایی در رهبری و هدایت افراد
  • تسلط به امور برنامه ریزی و كنترل مدیریتی
  • مسلط به نرم افزارهای تخصصی مربوطه
  • دارای تجربه مفید و موثر مدیریتی در زمینه شغلی مورد نظر

لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید.