دریافت نمایندگی فروش

نمایندگی فروش

همانطور که می دانید کمپرسور بهسان دارای بیش از 20 نمایندگی در سراسر کشور می باشد. کلیه عزیزانی که شرایط اخذ نمایندگی از کمپرسور بهسان را جهت :

1- توزیع و فروش 

2- تعمییر و خدمات

3- مکمل کننده دستگاه های تولیدی خود که نیاز به هوای فشرده دارد می توانند بطور مستمر از

محصولات بهسان استفاده کنند .

4- همکاران گرامی کمپرسور ساز که بصورت ( OEM ) یا بدون نام از کمپرسور بهسان می توانند

بطور مستمر محصول خریداری کنند .

می توانند اطلاعات خود را با شرح امکانات از قبیل :

  • مکان
  • نیرو
  • سرمایه
  • سابقه کار
  • امکانات فروش
  • سطح تخصص در رابطه با هوای فشرده 

      ​ را برای بررسی ارسال ، تا همکاری صورت گیرد .

                           به امید همکاری تنگاتنگ

لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید.