مزیت استفاده از مخزن نسب به کپسول های چیست ؟

1-عدم نیاز به شارژ روزانه

2-ایمنی بالا به دلیل فشار کاری پایین

3-قیمت تمام شده 1/2 تا 1/3 قیمت کپسول

4-خلوص بالای 99%

5-استهلاک پایین

6-...