مخازن کرایوژنیک در چه صنایعی کاربرد دارد؟

1- بیمارستانی

2- پالایشگاه و پتروشیمی

3- آبزی پروری

4- صنایع غذایی

5- مخازن حمل

6- فولاد

7- صنعتی

8- تجهیزات جانبی