قبل از خرید مخزن باید به چه نکاتی توجه شود؟

در زمان خرید مخزن کرایوژنیک نکات زیر توسط خریدار باید سنجیده شود:

1-نیاز به مخزن موقت است یا دائم؟

2-آیا برای مخزن محل مناسبی در نظر گرفته شده؟

3- گاز مایع مورد نیاز چگونه باید تامین شود(با استفاده از کولدباکس و یا ماشین حمل گازهای مایع)؟

4-مصرف روزانه چه مقدار است؟