مخازن کرایوژنیک چگونه بازرسی میشوند؟

مخازن کرایوژنیک در 2 سطح بازرسی میشوند:

سطح یک (بازرسی توسط بازرس تولید کننده) :

1- بازرسی میزان خلا

2- بررسی کارکرد صحیح شیرآلات ایمنی

3- سنجش ضخامت جداره خارجی

4- کالیبراسیون گیج فشار ، لول گیج و رگلاتور

5- انجام تست های رادیوگرافی در حین تولید مخازن

سطح دو (بازرسی توسط اپراتور مخزن) :

اپراتور مخزن در صورت روئیت هر یک از گزینه های زیر باید با شرکت سازنده تماس بگیرند:

1- زمانی که مخزن دچار افزایش فشار ناگهانی شود

2- زمانی که روی جداره خارجی مخزن علائم یخ دگی یا رطوبت دیده شود

3-زمانی که در اطراف مخزن پرلیت (ماده سفید رنگ مانند نمک) دیده شود

4- در صورت روئیت نشتی شیر آلات

(چهار مورد فوق بسیار کم در مخازن کرایوژنیک دیده میشود ولی این موارد به سرعت باید به شرکت سازنده اطلاع داده شود)