چه تست های بر روی مخازن انجام می شود؟

بر روی این مخازن انواع تست های عملکردی ، آنالیز و پروسس اعمال می گردد.در طول فرایند ساخت تمامی مراحل باید کنترل گردد تا محصول منطبق استاندارد روز اروپا ساخته شود.اهمیت این تست ها از این رو ست که این مخازن با عمر حدود 40 سال در مراکز مختلف باید کارکرد داشته باشند.استاندارد ملی ایران 12474 ازمون های تست را مطابق عکس روبه رو بیان می نماید اما تجربه ساخت بیش از 70 مخزن در ابعاد مختلف در شرکت زمهریر چک کردن موارد زیر را هم در ادامه روند استاندارد بسیار الزامی می داند:

 

1آنالیز متریال

2-کنترل مونتاژ

3- تایید شیرالات

4-تست رادیوگرافی

5- نظافت مخزن داخلی (Oxygen Cleaning)

6- هیدروتست

7- تست های غیر مخرب

8- شارژ پرلیت

9- میزان خلا و وکیوم

10-ضخامت سنجی رنگ

11-شارژ گاز نیتروژن