کیفیت هوای فشرده طبق استاندارد ISO 8573-1: 2001 Edition

 

میزان خشکی و سطح آلایندگی دو فاکتور کلیدی مهم برای تمایز هوای با کیفیت پایین از هوای با کیفیت بالا است.

هر چه کیفیت هوای خروجی بالاتر باشد هزینه های بیشتری برای تولید آن باید پرداخت. هوای با کیفیت بالاتر معمولاً به تجهیزاتی اضافی برای تولید نیاز دارد که نه تنها باعث افزایش هزینه ی اولیه سیستم شده بلکه هزینه های نگهداری و مصرف انرژی سیستم را نیز بالاتر می برد. بنابراین در طراحی یک سیستم کیفیت هوای مورد نیاز مهم است. از نظر بین المللی استانداردهایی وجود دارند که کیفیت هوا در آن کاملاً مشخص است از قبیل استاندارد 8573 ISO که در زیر آمده است:

در هنگام انتخاب یک کمپرسور بررسی هایی برای سطح کیفیت هوای مورد نیاز باید انجام شود . اگر هوای بدون روغن مورد نیاز است، باید از کمپرسورهای بدون تزریق روغن و یا کمپرسورهای تزریق روغن که تجهیزات جداسازی و فیلترهای مختلف دارند استفاده شود.

کمپرسورهای بدون تزریق روغن معمولاً هزینه ی نصب و نگهداری بالاتری دارند. کمپرسورهای با تزریق روغن اگرچه هزینه اولیه ی کمتری دارند اما هزینه های نگهداری و انرژی ناشی از تجهیزات اضافی از قبیل فیلترها و تجهیزات جداسازی بیشتری دارند. بنابراین باید بررسی دقیق قبل از انتخاب یک کمپرسور با تزریق روغن یا کمپرسور بدون تزریق روغن انجام شود.

در زیر برخی از ویژگیهای این نوع کمپرسور به اختصار آمده است:

 

کمپرسورهای با تزریق روغن:

1. سرمایه ی اولیه ی پایین تر

2. تجهیزات ساده

3. در این نوع کمپرسورها روغن اثر خنک کنندگی مهمی دارد.

4. سرعتها و ودماهای پایین تر

5. نگهداری فیلترها و بررسی تغییرات روغن

6. به علت افت فشار هزینه تصفیه ی هوای بالاتری دارند.

 

کمپرسورهای بدون تزریق روغن:

1. به فیلترهای کمتر و بررسی تغییرات روغن کمتری نیاز دارند.

2. عمر کاری طولانی تر

3. برای تولید محصولات حساس مانند مواد غذایی و دارویی استفاده می شود.

4. سرمایه ی اولیه بالاتر

5. ساختار پیچیده تر

6. برای رسیدن به فشارهای بالا نیازمند تراکم چند مرحله ای است.

7. هزینه های سرویس روزمره ی معمولاً بالا

 

علاوه بر انتخاب نوع مناسب کمپرسور و کیفیت هوا، روشهایی بهینه برای کاهش آلایندگی باید انجام داد. یک کمپرسور هوا، همراه هوا، بخار آب ، آلودگی اتمسفری و ذرات و غبار را نیز می مکد. در حین فرآیند تراکم حجم هوا کاهش میابد و باعث افزایش سطح آلاینده ها می شود . علاوه بر آن ، آلودگیهای دیگری از قبیل بخارهای روغن و ذرات جزئی با توجه به نوع کمپرسور ممکن است در حین فرآیند تراکم به هوا اضافه شود. بنابرای با توجه به تجمع آلاینده ها ، هوای فشرده شده به ندرت بدون عمل تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد. تجهیزات بسیار گسترده ای از قبیل فیلترها و خشک کننده ها برای بهبود کیفیت هوا موجود هستند. با وجود این باید در انتخاب، نصب و نگهداری دقیق تجهیزات تصفیه دقت کرد تا هزینه های صرف شده جهت هوای تصفیه شده به حداقل کاهش یابد.

 

 

 

Compressed air Standard ISO 8573-2010
Tests following Industry Standard ISO 8573 -2010  (for use in compressed air)
Class   Particles Particles Particles Water content  Residual oil
m3 m3 m3 g/m3  - (PPM) mg/m3
 0,1-0,5 mic.  0,5-1 mic  1-5 mic    
1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70  (0,003) ≤ 0,01
2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40  (0,15) ≤ 0,1
3   ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ -20  (0,88) ≤ 1
4     ≤ 10.000 ≤ +3  ( 6 ) ≤ 5
5     ≤ 100.000 ≤ +7  (7,8)  
6       ≤ +10  (9,4)  

 

 

 

 Recommendation of class:

 

Application Particles Water Oil
Automatic - general 2 - 5 3 - 4 2
Blown air 5 5 2
Laser cutting 1 1 - 2 1
Paint 1 2-3 1
Machines with automatic 2 -3 2 - 3 1 - 2
Surface treatment 1 - 3 3 - 4 1
Sandblasting 3 - 5 3 - 5 4
Breathing Air 1 3 1

 

 alt

 

Process industry Particles Water Oil
Automatik (Cylinders, solenoid valves) 1 - 5 3 - 4 1 - 3
General compressed air 3 - 5 4 - 5 2
Measurement & control engineering 1 2 - 4 1
Process compressed air 1 - 3 2 - 3 1
Breathing Air 1 3 1
Blasting / powder transport 1 - 3 2 - 4 1

 

 alt

 

Food industry (food, beverages & stimulants) Particles Water Oil
Automatik (Cylinders, solenoid valves) 1 - 3 3 - 4 1 - 2
Wrappers 1 - 3 3 - 4 1 - 2
Tapping Columns 1 - 3 3 . 4 1 - 2
Air tools in the production room 1 - 3 3 - 4 1 - 2
Air tools in the workshop 4 - 5 4 - 5 4