روش تعویض فیلتر روغن و اسکرو در کمپرسورهای اسکرو بهسان

برای تعویض فیلتر روغن و فیلتر سپراتور شما نیاز به ابزار مناسب به نام آچار فیلتر را خواهید داشت که در ابزار فروشی های معتبر یافت میگردد .

در بازار انواع آچار فیلترها ، برحسب نوع و سایز فیلتر موجود میباشد که بعضی از آنها مناسب فیلترهای کمپرسور نیستند .

برای فیلترهای کمپرسور بهسان آچار فیلتر از نوع تسمه ای که تصاویر آنها در زیر دیده میگردد مناسب میباشد .

 alt

alt

نوع تسمه ای فلزی ( بسیار مناسب و با کیفیت )

نوع تسمه ای از جنس پلیمر

 

1 - برای باز کردن فیلتر ابتدا دستگاه را خاموش و سوئیچ دستگاه را ببندید .

2 - مقداری تنظیف آماده داشته باشید زیرا بعد از باز کردن فیلتر مقدار کمی روغن از فیلتر خارج میگردد .

3 - مطابق شکل زیر فیلتر را باز کنید .

 

 alt

 alt

نحوه باز کردن فیلتر روغن

نحوه باز کردن فیلتر سپراتور

 

 

4 - فیلتر جدید را کنترل کرده و اورینگ آن را مطابق شکل با روغن چرب و در محل خود قراردهید .

alt

 

5 - توسط آچار فیلتر ، فیلتر را 4/1 دور سفت کنید ( زیاد از حد سفت نکنید زیرا اورینگ تعبیه شده در فیلتر آبندی لازم را انجام میدهد )

6 - کمپرسور را مطابق مراتب تعریف شده در کتابچه روشن کنید .

7 - پس از تولید هوا و ازدیاد فشار محل اورینگ فیلتر با مقره را کنترل کنید تا هیچ روغنی نشت نکند . در صورت نشت ، فیلتر را با آچار فیلتر سفت تر کنید .

 

نکات قابل توجه در خصوص فیلتر و روغن :

  1. فقط از فیلترهای اصلی که مورد تائید سازنده دستگاه است استفاده کنید .
  2. فیلترهای خودرو و غیره شاید از نظر ظاهری و ابعاد با فیلترهای کمپرسور شما شباهت های زیادی داشته باشند ولی از نظر فنی مانند مقدار گردش روغن – سوپاپ دار بودن – نوع سازگاری با روغن کمپرسور – دمای کارکرد – مواد مصرفی و کارائیهای لازم بسیار متفاوت میباشند . لذا بهیچ وجه به توصیه های غیر کارشناسانه بعضی از فیلتر فروشها یا افراد نا آگاه توجه نکنید .
  3. حتما بابت هر نوع سرویس دستگاه کمپرسور ، سوئیچ دستگاه را بسته یا برق آنرا قطع کنید . زیرا ممکن است بجهت مصرف نکردن هوای فشرده ، دستگاه کمپرسور به حالت استند بای رفته و هر زمان ممکن است با کاهش بار خروجی داخل مخزن ، کمپرسور بصورت اتوماتیک روشن گردد ، که بسیار خطرناک خواهد بود .
  4. ساعت کار فیلترها میبایست توسط اپراتور که مسئول رسمی کمپرسور میباشد کنترل و تائید شود .
  5. تعویض خیلی زود و یا خیلی دیر فیلترها و روغن ، در هزینه های مجموعه بسیار موثر خواهد بود .
  6. در زمان تعویض فیلتر روغن میبایست روغن نیز تعویض گردد .
  7. از فیلترهایی که قبلا استفاده شده اند بهیچ وجه استفاده نکنید .
  8. عدم استفاده از فیلترهای نامناسب که موجب خرابی دستگاه در زمان گارانتی گردد بعهده خریدار است .