آیا میدانید کمپرسورها !!!

آیا میدانید کمپرسورها !!!

alt

آیا می دانید حدود ۶۳ درصد برق صنعتی آمریکا در پمپ ها، کمپرسورها و فن ها مصرف می شود؟ همچنین مطالعات نشان می دهد این پمپ ها، کمپرسورها و فن ها به ترتیب ۲۰، ۱۷ و ۵/۵ درصد پتانسیل کاهش مصرف انرژی دارند که در صورت اجرای آن، سالانه از تولید حدود۱۵/۳ تا ۲۶ میلیون تن کربن و ورود آن به اتمسفر جلوگیری خواهد شد و این مقدار برابر با خارج نمودن ۴/۳ تا ۵/۴ میلیون خودرو از خیابان ها می باشد!

 

آیا می دانید که هزینه خرید اکثر پمپ ها تنها حدود ۱۰ درصد یا کمتر از کل هزینه طول عمر آن را تشکیل می دهد و در عوض هزینه انرژی مصرفی آن در پمپ های پرمصرف می تواند بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد کل هزینه طول عمر را شامل شود؟ این بدان معنی است که هزینه مصرف انرژی یک پمپ در سالهای اولیه بیش از هزینه خرید پمپ خواهد شد.

 

آیا می دانید افت فشار اصطکاکی در لوله های یک سیستم پمپاژ با توان پنجم قطر داخلی لوله نسبت عکس دارد؟ این بدان معنیست که اگر قطر داخلی لوله را تنها ۲ برابر کنیم افت فشار اصطکاکی ۳۲ برابر کمتر می شود! و یا با استفاده از یک لوله استاندارد نیم اینچ (قطر داخلی۰.۶۲۲ اینچ) به جای لوله یک و نیم اینچ (قطر داخلی۱.۶۱۰)، افت فشار اصطکاکی بیش از ۱۱۵ برابر خواهد شد!

 

آیا می دانید وجود نشتی در سیستم های هوای فشرده یکی از علل اصلی اتلاف انرژی و هزینه بالای برق کمپرسورهاست؟

نشتی هوا گاهی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد انرژی مصرفی کمپرسور را تلف می کند. مهمترین محل های نشتی هوا عبارتند از شیلنگ ها و تیوب های هوا، اتصالات مخصوصاً انواع رزوه ای، شیرهای مختلف ایزولیشن و تنظیم  فشار

   

آیا می دانید هزینه مصرف انرژی یک موتور الکتریکی با کارکرد متوسط در طول عمر آن، حدود ۵۰ تا ۶۰ برابر هزینه اولیه خرید موتور است؟ این نسبت برای موتورهای پر کار تا ۱۰۰ برابر نیز خواهد رسید.

بنابراین صرف ۱۵ تا ۳۰ درصد هزینه اضافه برای خرید موتورهای با راندمان بالاتر (موسوم به Premium Efficiency) که راندمان آنها ۱ تا ۲ درصد بالاتر از موتورهای Energy Efficient قدیمی تر است، در کمتر از حدود سه سال بازگردانده خواهد شد.

 

 

آیا می دانید حدود ۶۳ درصد برق صنعتی آمریکا در پمپ ها، کمپرسورها و فن ها مصرف می شود؟ همچنین مطالعات نشان می دهد این پمپ ها، کمپرسورها و فن ها به ترتیب ۲۰، ۱۷ و ۵/۵ درصد پتانسیل کاهش مصرف انرژی دارند که در صورت اجرای آن، سالانه از تولید حدود ۱۵/۳ تا ۲۶ میلیون تن کربن و ورود آن به اتمسفر جلوگیری خواهد شد و این مقدار برابر با خارج نمودن ۴/۳ تا ۵/۴ میلیون خودرو از خیابان ها می باشد!

 

آیا می دانید حدود ۲۰ درصد برق تولیدی دنیا و حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد برق مصرفی بسیاری از واحدهای صنعتی توسط پمپ ها مصرف می شود؟

 

 

آیا می دانید با استفاده از شیرهای Ball Valve و یا Gate Valve به جای Globe Valve در سیستم های پمپاژ یا هوای فشرده می توان ضریب افت فشار شیر (K) را به ترتیب تا ۱۲۰ و یا ۶۰  برابر کاهش داد؟

به عنوان نمونه در سایز ۶ اینچ شیرهای فلنجی، ضریب افت فشار شیر های Gate Ball و Globe به ترتیب برابرند با ۰.۰۵، ۰.۱ و ۶

 

 

 

آیا می دانید بکارگیری پمپ های سانتریفوژ در نزدیکی نقطه  (Best Efficiency Point) نه تنها باعث افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی پمپ می شود، بلکه باعث کاهش ارتعاشات پمپ نیز شده و لذا طول عمر کلیه قطعات پمپ از جمله آب بندها، یاتاقان ها و اتصالات پمپ را نیز افزایش خواهد داد؟ لذا نقطه BEP را می توان نقطه بهترین راندمان و بهترین کارکرد پمپ نامید.