آیا در شرکت شما کمپرسور آماده جهت تحویل به مشتری فراهم شده است ؟

بله . در بیشتر مواقع