آیا کمپرسور خریداری شده شامل آموزش اولیه می باشد ؟

بله این آموزش در زمان نصب دستگاه در محل صورت میگیرد ، همچنین شما میتوانید در هر زمان درخواست آموزش در محل را از ما بخواهید یا فردی را جهت آموزش به کارخانه اعزام نمائید و این آموزش رایگان است.