چگونه می توان از دست این قطرات آب خلاص شد ؟

مرحله اول: از واترتراپ ها استفاده کنید. مرحله دوم: از خشک کن ها استفاده کنید.