اجزاء تابلو برق کمپرسور اسکرو چیست ؟ و چطور رفع اشکال میشوند ؟

به ادامه مطلب مراجعه کنید

اجزاء تابلو برق کمپرسور اسکرو و رفع اشکال آنها

alt

 

 1. گلند ورودی کابل اصلی : کابل برق اصلی مطابق با سایزی که در دفتر چه راهنمای دستگاه اعلاک گردیده از طریق لوله خرطومی که تعبیه گردیده وارد دستگاه شده و از این قسمت به ترمینال فیوز اصلی وصل میگردد . لازم بذکر است این کار توسط نصابان شرکت انجام میگیرد و میبایست کابلا بوسیله کاپشو مناسب پرس شده و محکم در محل خو نصب گردد .
 2. پایه فیوز و فیوز اصلی : این قسمت شامل پایه فیوز ( ترمینال اصلی ) و فیوز های اصلی میباشد . فیوزها با کشیده دسته بیرون آمده و قابل تعویض میباشند . ( در زمان روشن بودن به هیچ وجه پایه فیوز را از محل خود خارج نکنید ) 
 3. ترمینال نول و ارت : 
 4. کنترل فاز : این قطعه الکترونیکی برق ورودی را کنترل و در صورت مناسب نبودن شرایط ، دستگاه را خاموش و اشکال "روتیشن فالت " را نمایش میدهد . شرایط نامناسب عبارتند از :  1 - قطعی یک یا چند فاز  2 - جابجا بودن فازها ( که موجب برعکس شدن دور موتور میگردد ) 3 - اختلاف ولتاژ بین دو فاز   است .   توجه : از دست زدن به ورودیهای کنترل فاز (L1 , L2 , L3 ) جدا خودداری کنید . 
 5. بیمتال موتور فن : در صورت هر نوع اشکال سخت افزاری فن که موجب بیش از حد جریان گردد این قطعه فن را خاموش و  اررور  فن اورلود را نمایش میدهد . در اینصورت میبایست کلید بیمتال را زده و دستگاه را ریست کنید و کمپرسور را روشن کنید . اگر باز این اتفاق رخ دهد میبایست مراتب را به خدمات پس از فروش شرکت اعلام کنید . 
 6. مینیاتوری : این قطعه فیوز اتوماتیکی است برای محافظت قطعات داخل تابلو و در صورت هرگونه اتصال کوتاه داخلی این قطعه سیسنم برق تابلو را قطع میکند . 
 7. ترمینالهای فرمان : کلیه ورودیها و خروجیهای سیستم از طریق این قسمت انجام میگیرد 
 8. برد تغذیه و رلهای plc  : 
 9. کنتاکتور فن : 
 10. کنتاکتور نرمال :
 11. کنتاکتور ستاره : 
 12. کنتاکتور مثلث : 
 13. ترانسمیتر : 
 14. بیمتال موتور اصلی : 
 15. فیوز شیشه ای برد تغذیه : 

 

 

اجزاء تابلو برق کمپرسور اسکرو و رفع اشکال آنها

alt

 

 1. گلند ورودی کابل اصلی : کابل برق اصلی مطابق با سایزی که در دفتر چه راهنمای دستگاه اعلاک گردیده از طریق لوله خرطومی که تعبیه گردیده وارد دستگاه شده و از این قسمت به ترمینال فیوز اصلی وصل میگردد . لازم بذکر است این کار توسط نصابان شرکت انجام میگیرد و میبایست کابلا بوسیله کاپشو مناسب پرس شده و محکم در محل خو نصب گردد .
 2. پایه فیوز و فیوز اصلی : این قسمت شامل پایه فیوز ( ترمینال اصلی ) و فیوز های اصلی میباشد . فیوزها با کشیده دسته بیرون آمده و قابل تعویض میباشند . ( در زمان روشن بودن به هیچ وجه پایه فیوز را از محل خود خارج نکنید ) 
 3. ترمینال نول و ارت : 
 4. کنترل فاز : این قطعه الکترونیکی برق ورودی را کنترل و در صورت مناسب نبودن شرایط ، دستگاه را خاموش و اشکال "روتیشن فالت " را نمایش میدهد . شرایط نامناسب عبارتند از :  1 - قطعی یک یا چند فاز  2 - جابجا بودن فازها ( که موجب برعکس شدن دور موتور میگردد ) 3 - اختلاف ولتاژ بین دو فاز   است .   توجه : از دست زدن به ورودیهای کنترل فاز (L1 , L2 , L3 ) جدا خودداری کنید . 
 5. بیمتال موتور فن : در صورت هر نوع اشکال سخت افزاری فن که موجب بیش از حد جریان گردد این قطعه فن را خاموش و  اررور  فن اورلود را نمایش میدهد . در اینصورت میبایست کلید بیمتال را زده و دستگاه را ریست کنید و کمپرسور را روشن کنید . اگر باز این اتفاق رخ دهد میبایست مراتب را به خدمات پس از فروش شرکت اعلام کنید . 
 6. مینیاتوری : این قطعه فیوز اتوماتیکی است برای محافظت قطعات داخل تابلو و در صورت هرگونه اتصال کوتاه داخلی این قطعه سیسنم برق تابلو را قطع میکند . 
 7. ترمینالهای فرمان : کلیه ورودیها و خروجیهای سیستم از طریق این قسمت انجام میگیرد 
 8. برد تغذیه و رلهای plc  : 
 9. کنتاکتور فن : 
 10. کنتاکتور نرمال :
 11. کنتاکتور ستاره : 
 12. کنتاکتور مثلث : 
 13. ترانسمیتر : 
 14. بیمتال موتور اصلی : 
 15. فیوز شیشه ای برد تغذیه :