کمپرسور های بوستر کمپرسور های بوستر

کمپرسور های بوستر

Behsan

جهت تولید بطری  PET  و تولیدات مشابه-که نیاز به فشار کاری تا  40  بار را دارند به منظور صرفه جویی در هزینه و پائین آوردن قیمت تمام شده هوای فشرده فشار قوی-از سیستم Flex PET استفاده می گردد. 
در این سیستم کمپرسور های صنعتی، فشاری معادل  10  بار را تولید و بعد از مراحل فیلتراسیون و ذخیره سازی  (طبق شکل پائین) هوای تولید شده وارد سیستم بوستر کمپرسور می گردد.
وظیفه بوستر بالابردن فشار از 10 بار به 40  بار می باشد.
هوای 40 بار تولید شده با حجم بالا به مخزن ذخیره فشار قوی هدایت و پس از عملیات فیلتراسیون آماده استفاده برای دستگاه های PET یا دیگر استفاده کننده های 40 بار قرار می گیرد.

مزایای سیستم بوستر

  • با توجه به مزایای کلی سیستم اسکرو نسبت به کمپرسور های پیستونی با ترکیب این دو می توان از مزایای اسکرو استفاده نمود.
  • هزینه تعمیر و نگهداری کمپرسورهای فشار بالا با توجه به ضریب اطمینان و استفاده از تکنولوژی خاص در آن ها نسبتا بالا می باشد که در بوستر این هزینه بسیار کمتر است.
  • در این سیستم شما دارای دو فشار نرمال (10 بار)  و فشار بالای  (40 بار)  خواهید بود.
  • سیستم بوستر حجم کمتری را اشغال می کند.
  • سیستم بوستر می تواند حجم های بالئی را با فشار بالا تولید نماید که با کمپرسورهای فشار قوی به تنهائی میسر نیست.
  • سیستم بوستر انرژی کمتری را صرف می کند و از راندمان بالاتری برخوردار است

 

 

Cod
Cod
Cil.-St.
No.Cyli.
L-min
DISPLACEMENT
L/min
Bar-Psi
PRIMARY
Bar   /   Psi
Hp-kW
POWER
Hp / kW
min-1
R.P.M
min-1
DELIVERY-L-min
DELIVERY
L/min
Bar-Psi
OPERATING
Bar / Psi
TBP-2.0 /45 2 5000 10   /   145 20 / 15 950 2000 40 / 580
TBP-2.5 /45 2 6400 10   /   145 20 / 15 800 2500 40 / 580
TBP-3.2 /45 3 8400 10   /   145 25 / 18.5 1050 3200 40 / 580
TBP-4.2 /45 3 11000 10   /   145 30 / 22 900 4200 40 / 580
TBP-5.0 /45 3 12600 10   /   145 40 / 30 1050 5000 40 / 580

ثبت سفارش کمپرسور های بوستر TBP-2.0-45

ثبت سفارش کمپرسور های بوستر TBP-2.5-45

ثبت سفارش کمپرسور های بوستر TBP-3.2-45

ثبت سفارش کمپرسور های بوستر TBP-4.2-45

ثبت سفارش کمپرسور های بوستر TBP-5.0-45