مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

Behsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مخازن تحت فشار :

مخازنی که توسط بهسان تولید میگردد دارای استاندارد و ویژگیهای زیر میباشد :

 
 • طراحی وساخت طبق استاندراد ASME SEC V111-DIV.1

 • تست رادیوگرافی وتست هیدرواستاتیك مخازن همراه با ارائه مدارك فنی وگزارشات .

 • اعمال بالاترین ضریب خوردگی درمحاسبه ضخامت ورق .

 • استفاده ازمرغوبترین نوع ورق ازجنس SA516 GR70 باارائه مدارك فنی وگزارشات .

 • جوشكاری مخازن با الكترودهای مخصوص توسط جوشكاری های دارای گواهینامه معتبر با ارائه مدرك فنی وگزارشات .

 • ارائه نقشه ، محاسبات ودفترچه مدارك WPS , PQR‌معتبراز شركت لوید آلمان .

 • بوشن آلات API 2000

 • دارای گواهینامه ورق مصرفی وگزارش های حین كار


لیست گواهینامه  ورق ها مصرفی و گزارش های حین کار :

 
 • VISUAL IN SPECTION REPORT

 • PAINTING TEST REPORT

 • HYDROSTATIC TEST REPORT

 • DIMENSION CONTROL REPORT

 • FITUP CONTROL REPORT


TANK
Type
CAPA.
Litr
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
T
mm
T1
mm
K
Inch
H
Inch
W
Inch
IN
Inch
OT
Inch
MN
Inch
Z
mm
RV500 500 1750 1500 600 600 850 200 5 5 1/2 1/2 1/2 1 3/4 NUL 700
RV900 900 1750 1500 600 800 850 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1 1 NUL 900
RV1250 1250 2025 2000 600 800 850 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1.1/2 1 6 900
RV1680 1680 3025 3000 600 800 1100 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1.1/2 1 6 900
RV2000 2000 2250 2000 600 1150 2000 300 8 8 3/4 1/2 1/2 1.1/2 1.1/2 16 1300
RV3000 3000 2800 2500 600 1250 2000 350 8 10 3/4 1/2 1/2 2 1.1/2 16 1400
RV4000 4000 3200 3000 600 1250 2000 350 10 10 3/4 1/2 3/4 2 1.1/2 16 1400
RV5000 5000 3200 3000 600 1450 2000 350 12 12 1 1/2 3/4 2.1/2 2 16 1600

درخواست پیش فاکتور مخزن تحت فشار RV500                                         درخواست پیش فاکتور مخزن تحت فشار RV900

درخواست پیش فاکتور مخزن تحت فشار RV2000                                       درخواست پیش فاکتور مخزن تحت فشار RV4000

درخواست پیش فاکتور مخزن تحت فشار RV1250                                       درخواست پیش فاکتور مخزن تحت فشار RV1680

درخواست پیش فاکتور مخزن تحت فشار RV3000                                       درخواست پیش فاکتور مخزن تحت فشار RV5000